پنج‌شنبه 20 دی‌ماه سال 1386

 

 

صد سالگی زنی که گفت :

«انسان زن به دنیا نمی آید؛زن میشود.»

رو به همه ی زنان و مردانی که برای برابری تلاش میکنند تبریک میگم.

 

 

Page Rank