دوشنبه 26 آذر‌ماه سال 1386

 

 قطار می رود

 تو میروی

 تمام ایستگاه می رود

 ومن چه قدر ساده ام که سالهای سال

 در انتظار تو

 کنار این قطار رفته ایستاده ام

 و هم چنان

 به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام

                                                          امین پور

 

 

 تموم شد؟

همه میگن آره و باعث میشه درونم آشوب بشه.

اما ته دلم آرومه.

کدوم رو باور کنم؟آشوب یا آرامش رو؟

کی میای به دیدنم؟قبل از هر اتفاقی باید ببینمت.

شب قطبی!با توام.

 

 

Page Rank