دوشنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1386

 

آیا شده است هیچ

مهتاب را به دست بگیری
بستانی از سپیده تمنای روز را
عکسی بگیری -دست به گردن-
با حس
هم در لحظه عطر اقاقی را
در واژه ای ببینی

هر روز اینچنینم
هر روز

«مسعود بهنود»

 

Page Rank