چهارشنبه 19 بهمن‌ماه سال 1384

شمع بیارید

عود بسوزید

پرده به یک سو زنید از رخ مهتاب

شاید

این از غبار راه رسیده

همان سفری همنشین گم شده باشد.

یه  دوست عزیز بعد از اینکه مدتی بود طلاقم داده بود رجوع کرد.

امشب واقعا تکلیفمو نمیدونم .وسط اشکهام از شادی دوباره دیدن این دوست میخندم.

 

Page Rank